Välkommen till Himlaliv

Hej och välkommen till förskolan Himlaliv. En förskola med kristen profil som drivs av Johannelunds församling, Svenska kyrkan.

Här hittar du cirka 35 barn som tas om hand av 7 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad på tre avdelningar: Stjärnan för de yngre barnen, Solen för mellanbarnen samt Molnet för de äldsta.
Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.

Pia Strömqvist, förskolechef.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Vi lär genom projekt

Att arbeta projektinriktat innebär att man bearbetar och fördjupar ett ämnesområde under en kortare eller längre tid.

Barn lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sinnen ständigt och jämt. Med ett projektinriktat arbetsätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Klicka på Projekt i menyn för mer information.